Teatr Korez Teatr Korez
 • KASA BILETOWA
  ☎️ 32 785 70 15

  CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (OPRÓCZ ŚWIĄT) W GODZ. 14:00–18:00 ORAZ GODZINĘ PRZED KAŻDYM SPEKTAKLEM

   UWAGA! Od 24 czerwca do 1 września kasa jest NIECZYNNA.

   Biuro Teatru jest nieczynne od 29 czerwca do 18 sierpnia. 

   

   

   

 • | Zarejestruj| Zaloguj

Regulamin rejestracji nowego konta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Korez z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, moich danych osobowych w celu rejestracji jako klient serwisu internetowego, dokonania transakcji kupna-sprzedaży oraz kontaktu ze mną zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Korez z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rejestracji jako klient serwisu internetowego, dokonania transakcji kupna-sprzedaży oraz kontaktu z Panią/Panem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda osoby oraz wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z biurem teatru e-mail [email protected] lub pisemnie pod adresem Teatr Korez, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji klienta do momentu cofnięcia zgody, lub w celach udokumentowania realizacji transakcji kupna – sprzedaży przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych osób fizycznych lub prawnych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości rejestracji jako klient serwisu internetowego, dokonania transakcji kupna-sprzedaży oraz kontaktu z Panią/Panem.

NEWSLETTER

Wiadomości z pierwszej ręki

Podaj swój adres i nie przegap niczego co się u nas dzieje


ZNAKOMITY POMYSŁ NA PREZENT!

Teraz można kupić bilet do Korezu bez podawania tytułu ani daty spektaklu - te posiadacz biletu wybiera samodzielnie.

 Dowiedz się więcej i kup przez internet! 

CZYNNA PN-PT (OPRÓCZ ŚWIĄT)
W GODZ. 14:00 - 18:00
ORAZ GODZINĘ PRZED SPEKTAKLEM
Godzinę przed imprezą gościnną (biletowaną) kasa prowadzi wyłącznie obsługę tego wydarzenia - nie ma wtedy możliwości rezerwacji i zakupu biletów na inne spektakle.