Teatr Korez Teatr Korez
 • KASA BILETOWA
  ☎️ 32 785 70 15

  CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (OPRÓCZ ŚWIĄT) W GODZ. 14:00–18:00 ORAZ GODZINĘ PRZED KAŻDYM SPEKTAKLEM

   UWAGA! Od 24 czerwca do 1 września kasa jest NIECZYNNA.

   Biuro Teatru jest nieczynne od 29 czerwca do 18 sierpnia. 

   

   

   

 • | Zarejestruj| Zaloguj

Regulaminy sprzedaży biletów
REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW NA SPEKTAKLE TEATRU KOREZ W KATOWICACH zwany dalej Regulaminem. 

1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest: 
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a firmą Teatr Korez Mirosław Neinert, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, NIP 6271046359 (Teatr) oraz
b) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.teatrkorez.pl, to jest:

I. rejestracja Kupującego, 

II. wybór wydarzenia i liczby biletów, 

III. sprawdzenie danych (kupujący odpowiada za prawdziwość i poprawność wprowadzonych przez siebie danych),

IV. potwierdzenie dokonania zamówienia,

V. Odebranie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr. 

2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 15 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. 
Płatności za bilety są obsługiwane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 oraz jej agentów Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. 

3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. 

5. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.6. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Teatr. 
Kupujący ma prawo do skontaktowania się w sprawie swoich danych pod adresem: [email protected] lub pod adresem pocztowym. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 
- Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, jeśli Kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tzw. Newsletter), 
- Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, jeśli Kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi, np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również oddzwonić lub odpisać, jeśli poda nam swój numer telefonu lub e-mail w związku z realizacją usługi.
- Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego.
- Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach, np.  przechowujemy dane po wydarzeniach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia, jak również dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych. 

6. W czasie trwania stanu epidemii dane mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 10 lat obrachunkowych od daty wydarzenia w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej, jak również w prawnie uzasadnionym interesie Teatru, tj. w celach marketingowych i analitycznych. 
Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych: 
- prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania lub usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, 
- prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO. Wnioski o realizację powyższych praw można przesyłać na adres [email protected] lub na adres korespondencyjny Teatru.

7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia lub/oraz przy odbiorze biletów w kasie. 

8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych  w trakcie dokonywania zakupu. 

9. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia, logując się na swoje konto na stronie www.teatrkorez.pl

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn. 

11. Brak możliwości zakupu biletu w systemie sprzedaży internetowej nie musi oznaczać braku biletów w kasie teatralnej. 

12. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup maksymalnie 6 sztuk biletów na jedno wydarzenie podczas jednej transakcji. Aby kupić więcej biletów, naleźy wykonać kolejną transakcję.

13. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną. 

14. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.

15. Po potwierdzeniu przez Teatr prawidłowego przebiegu transakcji klient otrzymuje indywidualny sześciocyfrowy numer uprawniający do odbioru w kasie opłaconych biletów. Numer ten należy zachować w tajemnicy i nie podawać go osobom postronnym ani niezaufanym.

16. Bilety na wydarzenia gościnne nie podlegają zwrotom ani przeniesieniu na inne wydarzenie. 

17. Bilety kupione drogą elektroniczną nie podlegają zwrotowi (z wyjątkiem odwołania wydarzenia bądź zmiany repertuaru przez Teatr).

18. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

19. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert  specjalnych, godzin pracy kasy biletowej i inne opublikowane są na stronie  www.teatrkorez.pl

20. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Osoba spóźniona nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. 

21. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi. 

22. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. 

23. Do wejścia na widownię Teatru upoważniają wyłącznie bilety papierowe emitowane przez Teatr Korez - kupione lub odebrane w kasie, oraz prawidłowo wypełnione i ostemplowane Bilety In Blanco. Z chwilą odbioru biletów odpowiedzialność za ich posiadanie oraz stan fizyczny spoczywa wyłącznie na Kliencie. Teatr nie wydaje duplikatów zgubionych, zapomnianych lub zniszczonych biletów.

24. Reklamacje dotyczące zakupów internetowych wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy [email protected] albo w kasie teatru - osobiście lub telefonicznie w godzinach jej otwarcia. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 15 dni oboczych od otrzymania reklamacji przez Teatr.

Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przebiegu płatności elektronicznych należy zgłaszać bezpośrednio operatorowi płatności na adres [email protected]

W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty, stanowiącej wartość zakupionego biletu na podstawie pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od zakupu dostarczonego do Teatru osobiście lub mailem jako załącznik-skan, w terminie do 60 dni po odwołanym spektaklu.

Aby otrzymać zwrot za zakupione drogą elektroniczną bilety na odwołanie wydarzenie, należy podać numer zamówienia (w przypadku posiadania faktury - również kopię faktury) oraz dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko Kupującego, numer konta bankowego do wykonania zwrotu należności. Informacje te można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail Teatru [email protected]

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2020 r.

 

* * * *

 
REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ BILETÓW IN BLANCO DO TEATRU KOREZ W KATOWICACH zwany dalej Regulaminem. 

UWAGA - Zasady działania Biletu In Blanco są przedstawione na stronie: https://teatrkorez.pl/bilety#bilet-inblanco - poniższy regulamin odnosi się tylko kwestii związanych ze sprzedażą wysyłkową!

1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży Biletów In Blanco jest: 
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a firmą Teatr Korez Mirosław Neinert, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, NIP 6271046359 (Teatr) oraz
b) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu Biletów In Blanco na stronie www.teatrkorez.pl, to jest:

I. Podanie danych adresowych odbiorcy Biletów In Blanco (do zakupu tych biletów nie jest konieczne zakładanie konta w serwisie teatrkorez.pl),

II. Wybór liczby Biletów In Blanco,

III. Sprawdzenie danych (kupujący odpowiada za prawdziwość i poprawność przesłanych danych),

IV. Prawidłowe opłacenie zamówienia,

V. Odebranie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr. 

2. Warunkiem sprzedaży internetowej Biletów In Blanco jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 20 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. 
Płatności za bilety są obsługiwane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 oraz jej agentów Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przebiegu płatności należy zgłaszać bezpośrednio operatorowi płatności na adres [email protected]

3. Cena jednego Biletu In Blanco wynosi 80 złotych brutto.
Cena wysyłki na jeden adres, niezależnie od liczby zamówionych biletów, wynosi 10 złotych i jest automatycznie doliczana do kwoty transakcji.
Bilet jest ważny przez jeden, oznaczony na bilecie sezon teatralny: od pierwszego repertuarowego spektaklu we wrześniu danego roku do ostatniego repertuarowego spektaklu w czerwcu roku następnego. 

4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. 

5. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.6. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Teatr. 
Kupujący ma prawo do skontaktowania się w sprawie swoich danych pod adresem: [email protected] lub pod adresem pocztowym. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 
- Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, jeśli Kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tzw. Newsletter), 
- Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, jeśli Kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi, np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również oddzwonić lub odpisać, jeśli poda nam swój numer telefonu lub e-mail w związku z realizacją usługi w uzasadnionych przypadkach.
- Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego.
- Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach, np. przechowujemy dane po wydarzeniach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia, jak również dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych. 

6. W czasie trwania stanu epidemii dane mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 10 lat obrachunkowych od daty wydarzenia w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej, jak również w prawnie uzasadnionym interesie Teatru, tj. w celach marketingowych i analitycznych. 
Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych: 
- prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania lub usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, 
- prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO. Wnioski o realizację powyższych praw można przesyłać na adres [email protected] lub adres korespondencyjny Teatru.

7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu. 

9. Wysyłka zamówionych biletów następuje do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia płatności za zamówienie.

10. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia lub czasowego zawieszenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn. 

11. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie musi oznaczać braku biletów w kasie teatralnej. 

12. Wysyłka odbywa się za pomocą pocztowej przesyłki poleconej.

13. Bilet In Blanco nie podlega zwrotowi za wyjątkiem odwołania spektaklu, na który bilet został uprzednio przez Teatr oznaczony i opieczętowany.

14. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

15. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert  specjalnych, godzin pracy kasy biletowej i inne opublikowane są na stronie  www.teatrkorez.pl

16. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Osoba spóźniona nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. 

17. Bilet jest ważny w określonym sezonie teatralnym - od pierwszego repertuarowego spektaklu we wrześniu do ostatniego spektaklu w czerwcu następnego roku. Domyślnie sprzedawane są bilety na sezon bieżący. Niewykorzystane Bilety In Blanco nie podlegają zwrotowi. 

18. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

19. Do wejścia na widownię Teatru upoważniają wyłącznie bilety papierowe emitowane przez Teatr Korez - kupione lub odebrane w kasie, oraz prawidłowo wypełnione i ostemplowane Bilety In Blanco. Z chwilą odbioru biletów odpowiedzialność za ich posiadanie oraz stan fizyczny spoczywa wyłącznie na Kliencie. Teatr nie wydaje duplikatów zgubionych, zapomnianych lub zniszczonych biletów.

20. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu internetowego lub problemów z przesyłką zamówionych towarów wymagają zgłoszenia w ciągu pięciu dni roboczych od momentu zakupu biletów, lub 30 dni - w kwestiach związanych z wysyłką, na wskazany adres mailowy [email protected] albo w kasie teatru - osobiście lub telefonicznie w godzinach jej otwarcia. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 15 dni oboczych od otrzymania reklamacji przez Teatr

Reklamacje płatności internetowych przyjmuje operator płatności - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 lub pod adresem mailowym [email protected]

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2020 r.

* * * *


REGULAMIN INTERNETOWEJ REZERWACJI BILETÓW (FUNKCJONALNOŚĆ OBECNIE NIEDOSTĘPNA) NA SPEKTAKLE TEATRU KOREZ W KATOWICACH zwany dalej Regulaminem. 

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej rezerwacji biletów jest: 
  a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a firmą Teatr Korez Mirosław Neinert w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, NIP 6271046359 (Teatr) oraz
 2. b) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji na stronie www.teatrkorez.pl, to jest:

I. rejestracja Kupującego, 

II. wybór wydarzenia i liczby biletów, 

III. sprawdzenie danych  (kupujący odpowiada za prawdziwość i poprawność przesłanych danych),

IV. potwierdzenie dokonania zamówienia

V. Odebranie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr. 

2. Dokonaną rezerwację należy opłacić w wymaganym przez Teatr terminie na jeden z dostępnych sposobów:
- internetowo za pomocą linku dostępnego w Panelu klienta (po zalogowaniu) na stronie www.teatrkorez.pl
- gotówką lub kartą płatniczą w kasie Teatru.

Brak płatności w wymaganym terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie i anulowanie rezerwacji.

Internetowe płatności za bilety są obsługiwane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 oraz jej agentów Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl.

3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. 

5. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.6. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Teatr. 
Kupujący ma prawo do skontaktowania się w sprawie swoich danych pod adresem: [email protected] lub pod adresem pocztowym. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 
- Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, jeśli Kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tzw. Newsletter), 
- Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, jeśli Kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi, np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również oddzwonić lub odpisać, jeśli poda nam swój numer telefonu lub e-mail w związku z realizacją usługi.
- Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego.
- Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach, np.  przechowujemy dane po wydarzeniach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia, jak również dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych. 

6. W czasie trwania stanu epidemii dane mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 10 lat obrachunkowych od daty wydarzenia w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej, jak również w prawnie uzasadnionym interesie Teatru, tj. w celach marketingowych i analitycznych. 
Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych: 
- prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania lub usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, 
- prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO. Prośbę o realizację powyższych praw można przesyłać na adres [email protected] lub adres korespondencyjny Teatru.

7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu. 

9. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status swoich rezerwacji, logując się na swoje konto na stronie www.teatrkorez.pl

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rezerwacji internetowych w każdej chwili bez podawania przyczyn. 

11. Brak możliwości rezerwacji biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej. 

12. System rezerwacji internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 6 sztuk biletów na jedno wydarzenie podczas jednej transakcji. Aby zarezerwować więcej biletów, należy wykonać kolejne zamówienie lub skontaktować się telefonicznie z kasą biletową.

13. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną. 

14. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia  na widownię.

15. Po potwierdzeniu przez Teatr prawidłowego przebiegu transakcji klient otrzymuje indywidualny numer uprawniający do odbioru w kasie opłaconych biletów. Numer ten należy zachować w tajemnicy i nie podawać go osobom postronnym ani niezaufanym.

16. Bilety na wydarzenia gościnne nie podlegają zwrotom. 

17. Zwroty biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania wydarzenia bądź zmiany repertuaru przez Teatr.

18. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

19. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert  specjalnych, godzin pracy kasy biletowej i inne opublikowane są na stronie  teatrkorez.pl

20. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Osoba spóźniona nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. 

21. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi. 

22. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. 

23. Do wejścia na widownię Teatru upoważniają wyłącznie bilety papierowe emitowane przez Teatr Korez - kupione lub odebrane w kasie, oraz prawidłowo wypełnione i ostemplowane Bilety In Blanco. Z chwilą odbioru biletów odpowiedzialność za ich posiadanie oraz stan fizyczny spoczywa wyłącznie na Kliencie. Teatr nie wydaje duplikatów zgubionych, zapomnianych lub zniszczonych biletów.

24. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu rezerwacji biletów wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji, na wskazany adres mailowy [email protected] albo w kasie teatru - osobiście lub telefonicznie w godzinach jej otwarcia. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 15 dni oboczych od otrzymania reklamacji przez Teatr.

Reklamacje płatności internetowych przyjmuje operator płatności PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 pod adresem mailowym [email protected]

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.

* * * *

 

 

 

REGULAMIN INTERNETOWEJ REZERWACJI WEJŚCIÓWEK NA BEZPŁATNE IMPREZY ODBYWAJĄCE SIĘ W TEATRZE KOREZ W KATOWICACH zwany dalej Regulaminem.

Warunkiem skorzystania z systemu internetowej rezerwacji biletów jest:
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a firmą Teatr Korez Mirosław Neinert, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, NIP 6271046359 (Teatr) oraz
b) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji na stronie www.teatrkorez.pl, to jest:

I. rejestracja Kupującego,

II. wybór wydarzenia i liczby wejściówek,

III. sprawdzenie danych (kupujący odpowiada za prawdziwość i poprawność przesłanych danych),

IV. potwierdzenie dokonania zamówienia

V. Odebranie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr.

2. Zarezerwowane wejściówki należy oddebrać w kasie biletowej Teatru w terminie podanym w opisie wydarzenia na stronie internetowej www.teatrkorez.pl. Jeśli termin nie został podany, domyślnie kończy się minutę przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. 
Nieodebranie w wymaganym terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie i anulowanie rezerwacji.

3. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.6. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Teatr.
Kupujący ma prawo do skontaktowania się w sprawie swoich danych pod adresem: [email protected] lub pod adresem pocztowym. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, jeśli Kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tzw. Newsletter),
- Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, jeśli Kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi, np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również oddzwonić lub odpisać, jeśli poda nam swój numer telefonu lub e-mail w związku z realizacją usługi.
- Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego.
- Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach, np. przechowujemy dane po wydarzeniach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia, jak również dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych.

4. W czasie trwania stanu epidemii dane mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 10 lat obrachunkowych od daty wydarzenia w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej, jak również w prawnie uzasadnionym interesie Teatru, tj. w celach marketingowych i analitycznych.
Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania lub usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO. Prośbę o realizację powyższych praw można przesyłać na adres [email protected] lub adres korespondencyjny Teatru.

5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania rezerwacji.

7. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status swoich rezerwacji, logując się na swoje konto na stronie www.teatrkorez.pl

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rezerwacji internetowych w każdej chwili bez podawania przyczyn.

9. Brak możliwości rezerwacji wejściówek za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie musi oznaczać braku wejściówek w kasie teatralnej.

10. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację nie więcej niż 6 sztuk wejściówek na jedno wydarzenie. Aby zarezerwować więcej biletów, należy skontaktować się telefonicznie z kasą biletową.

11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.

12. Po potwierdzeniu przez Teatr prawidłowego przebiegu transakcji klient otrzymuje indywidualny numer uprawniający do odbioru w kasie zarezerwowanych wejściówek. Numer ten należy zachować w tajemnicy i nie podawać go osobom postronnym ani niezaufanym.

13. Wejściówki na wydarzenia gościnne nie podlegają zwrotom.

14. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

15. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kasy biletowej i inne opublikowane są na stronie www.teatrkorez.pl

16. Wydarzenia zaczynają się punktualnie. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię.

17. Z chwilą odbioru wejściówek odpowiedzialność za ich posiadanie oraz stan fizyczny spoczywa wyłącznie na Kliencie. Teatr nie wydaje duplikatów zgubionych, zapomnianych lub zniszczonych wejściówek.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu rezerwacji wejściówek wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji, na wskazany adres mailowy [email protected] albo w kasie teatru - osobiście lub telefonicznie w godzinach jej otwarcia. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji przez Teatr.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.

 

NEWSLETTER

Wiadomości z pierwszej ręki

Podaj swój adres i nie przegap niczego co się u nas dzieje


ZNAKOMITY POMYSŁ NA PREZENT!

Teraz można kupić bilet do Korezu bez podawania tytułu ani daty spektaklu - te posiadacz biletu wybiera samodzielnie.

 Dowiedz się więcej i kup przez internet! 

CZYNNA PN-PT (OPRÓCZ ŚWIĄT)
W GODZ. 14:00 - 18:00
ORAZ GODZINĘ PRZED SPEKTAKLEM
Godzinę przed imprezą gościnną (biletowaną) kasa prowadzi wyłącznie obsługę tego wydarzenia - nie ma wtedy możliwości rezerwacji i zakupu biletów na inne spektakle.